Glow

Discar som lyser i mörkret. "Laddas" genom att lysa på dem, helst med UV-ljus.